Od 25. dubna 2012 jsou pro Vás spuštěny nové stránky ČLK OS Svitavy.

Připomínky či náměty k obsahu můžete zasílat na email.

Základy imunologie a alergologie

Nepropásněte další seminář konaný 11. 10. 2019 v Hotelu Slavia, Nám. Míru 134/72, Svitavy od 18 hod. Před seminářem můžete protáhnout své tělo během či chůzí od 15.30 hod. z vlakové zastávky Svitavy Lány.

Čti více ...

Jednorázový příspěvek 500 Kč

Jednorázový příspěvek 500Kč na 1 člena ČLK OS Svitavy na zdravotnické pomůcky, odbornou literaturu či vzdělávací akci s datem od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

Čti více ...

Kurz anglické konverzace

OS ČLK Svitavy nabízí svým členům kurzy anglické konverzace pro středně pokročilé s procvičováním gramatiky. Kapacita kurzu je omezená, je třeba se přihlásit.

Čti více ...

Taneční 2020

OS ČLK Svitavy by rádo uspořádalo taneční kurzy ke zdokonalení od září 2020. K otevření kurzu je třeba minimálně 15 párů. Prosím hlaste se do března 2020 na e-mail: ertlovaa@seznam.cz.

Čti více ...

Členské příspěvky na rok 2020

Informace o úhradě členských příspěvků.

Čti více ...

Podpora zahraničních lékařů ve výuce češtiny

Představenstvo OS ČLK Svitavy se rozhodlo podpořit zahraniční lékaře ve výuce češtiny na cestě k získání aprobační zkoušky. Výukové hodiny probíhají každý pátek v zasedací místnosti Svitavské nemocnice od 15.30 hod. Nebojte se přijít.

Čti více ...

Seminář cestovní medicína

V pátek 18. 1. 2019 od 16 hod. se uskutečnil další seminář organizovaný ČLK OS Svitavy pro lékaře i nelékařský zdravotní personál v Kině Vesmír ve Svitavách.

Čti více ...

Okresní shromáždění s přednáškou prof. Cyrila Höschla

Ve středu 10. října 2018 se uskutečnilo okresní shromáždění členů OS ČLK Svitavy v Jízdárně na Zámeckém návrší Litomyšl, poté zazněla přednáška „Neurobiologie deprese “ a „Duše jako imunomodulátor“ z úst prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych.

Čti více ...

Přednáška S obezitou kamarád?

V pátek 16. 2. 2018 v divadle Trám ve Svitavách proběhla přednáška o obezitě, kterou organizovala pro své členy a pro zdravotní sestry ČLK OS Svitavy. Přednášela nám PhDr. Iva Málková, zakladatelka sdružení STOB.

Čti více ...

Seminář Komunikace s pacientem

V pátek 15. 9. 2017 v rekreačním středisku Srnčí proběhl seminař Komunikace s pacientem v podání MUDr. Přemysla Slezáka. 

Čti více ...

Seminář Funkční poruchy hybného systému a bolesti zad

V pátek 17. 3.2017 ve velkém sále Kina Vesmír ve Svitavách nám přednášela paní Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD. 

Čti více ...

Konference o směnném provozu

Historicky první Konference o směnném provozu proběhla v multifunkčním centrum Fabrika ve Svitavách dne 5. listopadu 2016. 

Čti více ...

Vzdělávací akce Dif. dg. kožních chorob

Interaktivní přednáška o kožních nemocech se uskutečnila na Severomoravské chatě v oblasti Hrubého Jeseníku 18. 3. 2016. 

Čti více ...

Sekce mladých lékařů ČLK

Sekce mladých lékařů ČLK vznikla na jaře roku 2016 s cílem sdružovat a zastupovat zájmy mladých lékařů především v oblasti postgraduálního vzdělávání, ale také v oblasti problematiky finančního ohodnocení a pracovních podmínek. Mladí lékaři ČLK se budou snažit, aby při důležitých rozhodováních ohledně směřování medicíny v ČR byl slyšen a brán v potaz i názor mladých lékařů. Více informací na: www.juniordoctor.cz

Čti více ...

Nové sídlo kanceláře ČLK OS Svitavy, nové číslo pevné linky

Nově naleznete kancelář OS ČLK Svitavy na adrese: Náměstí Míru 65/33, 568 02 Svitavy. Zároveň se změnilo telefonní číslo pevné linky na 468 003 365.

Čti více ...

Zápisy z jednání představenstva

V sekci Pro lékaře nově přibyly zápisy z jednání představenstva OS ČLK Svitavy odkaz.

Čti více ...

Odměna za složení atestační zkoušky

Na schůzi představenstva dne 8.4.2015 bylo rozhodnuto vyplácet odměnu ve výši 1 000,- Kč za složenou atestační zkoušku. 

Čti více ...

První pomoc by měl znát každý - report z akce ČLK 12.9.2015

V sobotu 12.9.2015 se v Schindlerově háji uskutečnil první z cyklu seminářů organizovaný OS ČLK Svitavy a to na téma: "První pomoc by měl znát každý."

Čti více ...

Aktualizace registru lékařů ČLK

V seznamu registrovaných lékařů na stránkách centrální ČLK prosím zkontrolujte informace o sobě a svých ordinacích a v případě chybění dokladů o kvalifikaci prosím tyto doručte na OS ČLK Svitavy.

Čti více ...