Od 25. dubna 2012 jsou pro Vás spuštěny nové stránky ČLK OS Svitavy.

Připomínky či náměty k obsahu můžete zasílat na email.

Celookresní volební shromáždění členů OS ČLK Svitavy

V pondělí 19. 10. 2020 od 17.00 hod. v klubu Tyjátr Svitavy proběhlo celookresní shromáždění členů OS ČLK Svitavy, které zvolilo své zástupce do jednotlivých orgánů okresního sdružení na další funkční období.

Čti více ...

Jednorázový příspěvek 500 Kč

Jednorázový příspěvek 500Kč na 1 člena ČLK OS Svitavy na zdravotnické pomůcky, odbornou literaturu či vzdělávací akci s datem od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

Čti více ...

Kurz anglické konverzace

OS ČLK Svitavy nabízí svým členům kurzy anglické konverzace pro středně pokročilé s procvičováním gramatiky. Kapacita kurzu je omezená, je třeba se přihlásit.

Čti více ...

Členské příspěvky na rok 2020

Informace o úhradě členských příspěvků.

Čti více ...

Podpora zahraničních lékařů ve výuce češtiny

Představenstvo OS ČLK Svitavy se rozhodlo podpořit zahraniční lékaře ve výuce češtiny na cestě k získání aprobační zkoušky. Výukové hodiny probíhají každý pátek v zasedací místnosti Svitavské nemocnice od 15.30 hod. Nebojte se přijít.

Čti více ...

Seminář cestovní medicína

V pátek 18. 1. 2019 od 16 hod. se uskutečnil další seminář organizovaný ČLK OS Svitavy pro lékaře i nelékařský zdravotní personál v Kině Vesmír ve Svitavách.

Čti více ...

Okresní shromáždění s přednáškou prof. Cyrila Höschla

Ve středu 10. října 2018 se uskutečnilo okresní shromáždění členů OS ČLK Svitavy v Jízdárně na Zámeckém návrší Litomyšl, poté zazněla přednáška „Neurobiologie deprese “ a „Duše jako imunomodulátor“ z úst prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych.

Čti více ...

Přednáška S obezitou kamarád?

V pátek 16. 2. 2018 v divadle Trám ve Svitavách proběhla přednáška o obezitě, kterou organizovala pro své členy a pro zdravotní sestry ČLK OS Svitavy. Přednášela nám PhDr. Iva Málková, zakladatelka sdružení STOB.

Čti více ...

Seminář Komunikace s pacientem

V pátek 15. 9. 2017 v rekreačním středisku Srnčí proběhl seminař Komunikace s pacientem v podání MUDr. Přemysla Slezáka. 

Čti více ...

Seminář Funkční poruchy hybného systému a bolesti zad

V pátek 17. 3.2017 ve velkém sále Kina Vesmír ve Svitavách nám přednášela paní Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD. 

Čti více ...

Konference o směnném provozu

Historicky první Konference o směnném provozu proběhla v multifunkčním centrum Fabrika ve Svitavách dne 5. listopadu 2016. 

Čti více ...

Vzdělávací akce Dif. dg. kožních chorob

Interaktivní přednáška o kožních nemocech se uskutečnila na Severomoravské chatě v oblasti Hrubého Jeseníku 18. 3. 2016. 

Čti více ...

Sekce mladých lékařů ČLK

Sekce mladých lékařů ČLK vznikla na jaře roku 2016 s cílem sdružovat a zastupovat zájmy mladých lékařů především v oblasti postgraduálního vzdělávání, ale také v oblasti problematiky finančního ohodnocení a pracovních podmínek. Mladí lékaři ČLK se budou snažit, aby při důležitých rozhodováních ohledně směřování medicíny v ČR byl slyšen a brán v potaz i názor mladých lékařů. Více informací na: www.juniordoctor.cz

Čti více ...

Nové sídlo kanceláře ČLK OS Svitavy, nové číslo pevné linky

Nově naleznete kancelář OS ČLK Svitavy na adrese: Náměstí Míru 65/33, 568 02 Svitavy. Zároveň se změnilo telefonní číslo pevné linky na 468 003 365.

Čti více ...

Zápisy z jednání představenstva

V sekci Pro lékaře nově přibyly zápisy z jednání představenstva OS ČLK Svitavy odkaz.

Čti více ...

Odměna za složení atestační zkoušky

Na schůzi představenstva dne 8.4.2015 bylo rozhodnuto vyplácet odměnu ve výši 1 000,- Kč za složenou atestační zkoušku. 

Čti více ...

První pomoc by měl znát každý - report z akce ČLK 12.9.2015

V sobotu 12.9.2015 se v Schindlerově háji uskutečnil první z cyklu seminářů organizovaný OS ČLK Svitavy a to na téma: "První pomoc by měl znát každý."

Čti více ...

Aktualizace registru lékařů ČLK

V seznamu registrovaných lékařů na stránkách centrální ČLK prosím zkontrolujte informace o sobě a svých ordinacích a v případě chybění dokladů o kvalifikaci prosím tyto doručte na OS ČLK Svitavy.

Čti více ...