Odměna za složení atestační zkoušky

Na schůzi představenstva dne 8. 4. 2015 bylo rozhodnuto vyplácent odměnu ve výši 1000,- Kč za složenou atestační zkoušku.

Jdi zpět