Aktualizace registru lékařů ČLK

Na webových stránkách centrální ČLK je dostupný seznam registrovaných lékařů. Prosím zkontrolujte údaje o sobě a o dosažené kvalifikaci.

Níže uveden postup kontroly údajů a ev. nahlášení změn.

Klikněte na následující odkaz: http://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html#seznam

Zadejte své jméno a příjmení, ev. obor a okres a stiskněte tlačítko Hledej.

Objeví se seznam lékařů, klikněte na detail a překontrolujte své údaje.

Pokud některý z údajů chybí či není aktuální klikněte na odkaz ZDE dole na stránce. Následně se nabídne volba formuláře k aktualizaci kvalifikace lékaře nebo údajů o pracovišti.  Ke vstupu budete potřebovat své evidenční číslo, které si prosím poznamenejte nebo zkopírujte do schránky jeho označením a kombinací kláves CTRL+C a následným vložením CTRL+V.

Formulář Odborná část - kvalifikace:
Je třeba vyplnit první část formuláře - identifikaci lékaře. Po jeho vyplnění údajů dojde k ověření, zda je lékař evidován jako aktivní člen ČLK.  Po úspěšné identifikaci lékař vyplní druhou část formuláře těmi údaji, které buď nově nahlašuje nebo žádá o opravu. Formulář se bude nabízet lékaři k vyplnění vždy prázdný. Po vyplnění druhé části formuláře lékař zvolí "tisknout formulář", který po vytištění lékař podepíše.

S formulářem se lékař dostaví osobně do kancelář OS ČLK, zde předloží originály dokladů nebo úředně ověřené fotokopie těchto dokladů nebo zašle poštou na adresu kanceláře OS ČLK s přiloženou ověřenou fotokopií dokumentu.

Formulář Kontaktní část - pracoviště lékaře
Lékař upraví doplňující kontaktní údaje o svých pracovištích, např. telefon, e-mail, ordinačních hodinách apod.  Po odeslání formuláře je nezbytné údaje autorizovat kliknutím na odkaz, který obdržíte na Váš e-mail.

 

Věříme, že následující postup bude srozumitelný a překontrolováním údajů přispějete k aktuálnosti Seznamu registrovaných lékařů. Děkujeme Vám za spolupráci.

Jdi zpět