Seminář Komunikace s pacientem

Představenstvo OS ČLK Svitavy se snaží pro své členy i nelékařský zdravotní personál pořádat přednášky, které by byly zajímavé pro všechny napříč odbornostmi či pracovišti. Komunikace s pacientem jím bezesporu je. V pátek 15. září 2017 nám v rekreačním středisku Srnčí nedaleko Moravské Třebové o komunikaci přednášel hematolog MUDr. Přemysl Slezák. Svoje sdělení doplnil příklady z praxe.

Jdi zpět